Đắk Lắk thông báo số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19 (23/03/2020, 10:09)

Ngày 18/3/2020, Sở Y tế Đắk Lắk ban hành Thông báo số 870/SYT-KHNVY về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19.

1. Số điện thoại đường dây nóng tuyến tỉnh:

- Sở Y tế: 0925107979

- Bệnh viên đa khoa Vùng Tây Nguyên: 0263.919009

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 0935848282

2. Số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị y tế trên địa bàn:

- BV Lao và bệnh phổi: 0964591818

- BVĐK Buôn Hồ: 0905419824, 0914333717

- BVĐK Khu vực 333: 0963571818,  0905368150,  0982829055,  0903567676, 0982989115, 0374546208

- TTYT TP Buôn Ma Thuột: 0914032880, 0913777649

- TTYT TX Buôn Hồ: 0905.415754, 0905.646992, 0905.264859

- TTYT huyện Ea Kar: 0769126999, 0947944636

- TTYT huyện M'Đrắk: 0964.621.818

- TTYT huyện Krông Ana: 0905172149, 0937524665

- TTYT huyện Ea Súp: 0839724444

- TTYT huyện Buôn Đôn: 0965041818

- TTYT huyện Lắk: 0363645676

- TTYT huyện Krông Pắc: 0913496710, 0983048665, 0982073066, 0913411675,
0916080447, 0935708769

- TTYT huyện Krông Búk: 0262.360.775, 0932.621.888

- TTYT huyện Cư M'gar: 0905364037

- TTYT huyện Krông Năng: 0941474455, 0986365854

- BVĐK Thiện Hạnh: 0912 155 657, 0913 474 665

- BV Trường ĐH Tây Nguyên: 0934.756.756

- BVĐK Cao Nguyên: 0913487030, 0985753667

- BVĐK Hòa Bình: 0939.868.283, 0946.641.040

- BV Nhi Đức Tâm: 0914227025, 0907311255, 0905200523

Bá Thăng

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn