Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2020 (24/06/2020, 16:18)

Sáng 24/6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2020.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có chuyên viên phụ trách lĩnh vực thông tin – truyền thông của Phòng Văn hóa và Thông tin 15 huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND cấp xã; Công chức Văn hóa – Thông tin của cấp xã thuộc các huyện: Krông Ana, Krông Buk, Krông Năng, Ea H’Leo, Buôn Đôn và Ea Súp.

 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Tý phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong 02 ngày 24-25/6/2020, các học viên đã được truyền đạt nội dung kiến thức và kỹ năng làm thông tin và truyền thông cơ sở. Một số văn bản quy phạm pháp luật gồm :  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Quy định chi tiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước; Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng/trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị- xã hội; Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Dưỡng –Phó Trưởng phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản truyền đạt tại lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Tý nhấn mạnh, trong năm 2020, Sở sẽ tổ chức 04 đợt tập huấn nghiệp vụ cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực Thông tin – Truyền thông cấp cơ sở. Nhiều chuyên đề truyền đạt tại hội nghị gắn với thực tiễn quản lý của ngành và của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, yêu cầu học viên tham gia tích cực, chủ động trao đổi thảo luận vấn đề phát sinh khi triển khai các văn bản, góp phần làm tốt công tác thông tin và truyền thông ở cơ sở.

Kim Bảo

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn