Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (28/8) năm 2020 (30/07/2020, 15:39)

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020).

Ảnh minh họa

Theo đó, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức hoạt động: Viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ Giao bưu - Thông tin liên lạc Tây Nguyên; Hiến máu tình nguyện với chủ đề “Sẻ Giọt Nghĩa Tình”;  Tọa đàm trong ngành với sự tham gia Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk; các doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Hoạt động kỷ niệm gắn với việc tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh (02/9), 73 năm Ngày thành lập Công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông (30/8), 76 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8) và 68 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản - In và Phát hành sách Việt Nam (10/10).

Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân của người lao động ngành Thông tin và Truyền thông; việc tổ chức được tiến hành đồng bộ, thiết thực và hiệu quả.

Thông qua hoạt động Kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về truyền thống xây dựng và phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người lao động đối với xã hội, cộng đồng.

Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí địa phương tăng cường đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2020 của Trung ương và của tỉnh; phản ánh các hoạt động nổi bật của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.Tuyên truyền về truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam; quá trình xây dựng và phát triển, những kết quả nổi bật trong công tác quản lý nhà nước của Ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Các thành tích, hoạt động nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về những thành tựu, sáng kiến của tập thể, người lao động trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ và xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Kim Bảo

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn