Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 (30/12/2019, 14:46)

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-UBND về lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2020.

Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, Tết Dương lịch năm 2020 công chức, viên chức, người lao động nghỉ ngày 01/01/2020 (thứ 4).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện: phân công cán bộ trực, bảo vệ tài sản cơ quan, chỉ đạo treo cờ Tổ quốc và các nội dung khác có liên quan theo quy định; bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân; kịp tời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

Phương thức gửi báo cáo: Báo cáo hỏa tốc, hẹn giờ; đồng thời gửi file qua địa chỉ email: UBND@daklak.gov.vn

Các tin khác

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn