Năm 2019: Sở Tư pháp và UBND thành phố Buôn Ma Thuột đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính (26/06/2020, 07:48)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành thì Sở Tư pháp đơn vị đứng đầu, 2 là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 3 là Sở Nội vụ, 4 là Thanh tra tỉnh, 5 là Sở Tài chính, 6 là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 7 là Sở Thông tin và Truyền thông, 8 là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  9 là Sở Ngoại vụ, 10 là Sở Tài Nguyên và Môi trường, 11 là Sở Khoa học và Công nghệ, 13 là Sở Xây dựng, 14 là Sở Kế hoạch và Đầu tư, 15 là Sở Giáo dục và Đào tạo, 16 là Ban Dân tộc tỉnh, 17 là Sở Công Thương, 18 là Sở Y tế.

Ảnh minh họa

 Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố đứng đầu là thành phố Buôn Ma Thuột, 2 là huyện Krông Năng, 3 là huyện Ea H’leo, 4 là thị xã Buôn Hồ, 5 là huyện Krông Ana, 6là huyện Cư M’gar, 7 là huyện Krông Búk, 8 là huyện M’Đrắk, 9 là huyện Ea Súp, 10 là huyện Krông Bông, 11 là huyện Ea Kar, 12 là huyện Krông Pắc, 13 là huyện Cư Kuin, 14 là huyện Lắk, 15 là huyện Buôn Đôn.

Trước đó, năm 2018 Cục Hải quan tỉnh và UBND thành phố Buôn Ma Thuột là đơn vị, địa phương đứng đầu Chỉ số cải cách hành chính.

Bá Thăng

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn