Tổng hợp thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký tháng 02/2020 (02/03/2020, 08:09)

1.Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở TTTT Kon Tum. File

2. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Trịnh Ngọc Đức, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh ĐL, kiêm Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. File

3. Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ĐL khóa V, nhiệm kỳ 2016-2020. File

4. Thông báo v/v giới thiệu chữ ký của cán bộ được giao phụ trách, điều hành Cục Bưu điện Trung ương. File

5. Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở Công Thương Đắk Lắk - Nguyễn Văn Nghiêm. File

6Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách, điều hành Sở Công Thương Đắk Lắk. File

7. Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Dương Thế Hoàn. File

8. Thông báo v/v giới thiệu chữ ký của đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở VHTTDL. File

9. Quyết định v/v phân công công tác của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh ĐL. File

10. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Cục trưởng và Cục phó Cục Quản lý thị trường tỉnh ĐL. File

11. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Đắk Lắk. File 

12. Thông báo v/v phân công công tác của Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. File

13. Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Huỳnh Duy Việt - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Krông Năng. File

14. Thông báo chức danh, số điện thoại của cán bộ lãnh đạo, quản lý Trường Chính trị tỉnh ĐL. File

15. Thông báo v/v phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách và giải thích và giải quyết công việc tại bộ phận " một cửa" thuộc các Chi cục Thuế khu vực. File

16. Thông báo v/v thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Sở NN và PTNT. File

17. Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. File

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn