Tổng hợp thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký tháng 02/2021 (23/03/2021, 09:10)

1. Thông báo chức danh, chữ ký và số điện thoại của bà Đoàn Thị Vui HUV, Trưởng phòng nội vụ huyện. File

2. Thông báo chức danh, chữ ký và số điện thoại của ông Ngô Văn Thắng- Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp, nhiệm kỳ 2016-2021 File

3. Thông báo Chức danh, chữ ký và số điện thoại của Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh ĐL. File

4. Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Quản lý thị trường. File

5. Quyết định Về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021-2025. File 1 2

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn