Triển khai Quyết định số 1602/QĐ- BTTTT ngày 01/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông (08/10/2019, 09:28)

Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8031/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1602/QĐ- BTTTT ngày 01/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Cụ thể, Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 là 20 Văn bản, gồm 02 Luật (Luật Báo chí 29-LCT/HĐNN8 ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí 12/1999/QH10 ngày 12/6/1999), 03 Nghị định của Chính phủ, 14 Thông tư và 01 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 là 11 Văn bản, gồm 06 Nghị định của Chính phủ và 05 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ nội dung Quyết định số 1602/QĐ- BTTTT nêu trên, để tham mưu, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết tại đây.

Theo: Daklak.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn