V/v tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông (12/03/2020, 10:18)

V/v tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông. Tải file

1. Công văn  308/STTTT-BCVT. Tải file

2. BCVT-Bieu mau cung cap thong tin HTKT. Tải file

3. De nghi doanh nghiep BCVT bao cao so lieu HTKT. Tải file

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn