V/v triển khai Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (23/03/2021, 09:42)
V/v triển khai Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. File 1 2 3

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn