Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (23/03/2021, 09:44)
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. File 1 2

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn