Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

 

STT Họ Và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
I Ban Giám đốc
1 Nguyễn Hoàng Giang Giám đốc Sở 0934496789 giangnh@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Tý Phó Giám đốc Sở  0905.460.121 tynn@tttt.daklak.gov.vn
3 Ra Lan Trương Thanh Hà Phó Giám đốc Sở 0914.586.911 harlt @tttt.daklak.gov.vn
4 Trần Văn Hiền Phó Giám đốc Sở 0905.008.788 hientv@tttt.daklak.gov.vn
II Văn Phòng Sở
1 Nguyễn Quang Cảnh

Chánh Văn Phòng Sở

0905.059.977 canhnq@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Bá Thăng Phó Chánh Văn Phòng Sở 0946.578789 thangnb@tttt.daklak.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thuý Hà Cán sự 0943.091.088 hantt@tttt.daklak.gov.vn
4 Lê Thị Khánh Vân Chuyên viên 0917.438.855 vanltk@tttt.daklak.gov.vn
5 Đào Thị Vân Anh Chuyên viên 0935173741 anhdt@tttt.daklak.gov.vn
6 Võ Thị Mỹ Anh Chuyên viên 0977.244.747 Anhvt@tttt.daklak.gov.vn
7 Văn Thị Thuỷ Cán sự 01222.619.175 thuyvt@tttt.daklak.gov.vn
8 Ngô Thanh Dũng Nhân viên Lái xe 0905.305.179  
9 Nguyễn Hoàng Anh Vũ Nhân viên Lái xe 0916.392.768  
10 Y Sơm Ênuôl Nhân viên 0856554747 ysomenuol@tttt.daklak.gov.vn
III Phòng CNTT
1 Trần Xuân Tiệp Phó Trưởng phòng 0982.244.002 tieptx@tttt.daklak.gov.vn
2 Phạm Công Hiến Chuyên viên 0382.240.783 hienpc@tttt.daklak.gov.vn
3 Võ Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên 0945.289 666 namvnh@tttt.daklak.gov.vn
IV Phòng TT-BC-XB
1 Trần Ngọc Bổng Trưởng phòng 0905.658.775 bongtn@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Dưỡng Phó Trưởng phòng 0914.179.079 duongnh@tttt.daklak.gov.vn
3 Vũ Ngọc Anh Quyên Chuyên viên 0914.225.511 quyenvna@tttt.daklak.gov.vn
4 Trần Phạm Thiên Trang Chuyên viên 0983.013.060 trangtpt@tttt.daklak.gov.vn
5 Huỳnh Sự Chuyên viên 0934808588 suh@tttt.daklak.gov.vn
V Phòng BC-VT
1 Phạm Đức Nghị Trưởng phòng 0916.415.678 nghipd@tttt.daklak.gov.vn
2 Diệp Quốc Phú Phó Trưởng phòng 0917.506.879 phudq@tttt.daklak.gov.vn
3 Võ Xuân Quang Chuyên viên 0987.309.307 quangvx@tttt.daklak.gov.vn
4 Ngô Xuân Hoà Chuyên viên 0946.522.999 hoanx@tttt.daklak.gov.vn
VI Phòng KHTC
1 Hà Văn Dũng Trưởng phòng 0942672799 Dunghv@tttt.daklak.gov.vn
2 Lê Viết Thắng Phó Trưởng phòng 02623.860.009 thanglv@tttt.daklak.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Đích Phó Trưởng phòng 0982047333 dichnd@tttt.daklak.gov.vn
4 Nguyễn Sơn Thành Chuyên viên 0905003737 thanhns@tttt.daklak.gov.vn
5 Bùi Minh Long Chuyên viên 0979326327 longbm@tttt.daklak.gov.vn
VII Thanh Tra Sở
1 Nguyễn Công Bẩy Chánh Thanh tra 0914.092.695 baync@tttt.daklak.gov.vn
2 Lê Hữu Tường Chuyên viên Thanh tra 0932.577.577 tuonglh@tttt.daklak.gov.vn
3 Hoàng Minh Dương Chuyên viên Thanh tra 0904365162 duonghm@tttt.daklak.gov.vn
VIII Trung tâm CNTT và TT
1 Phan Xuân Thủy  Giám đốc Trung tâm 0932578579 Thuypx@tttt.daklak.gov.vn
2 Nguyễn Đình Chiểu Phó Giám đốc trung tâm 0983.160.020 chieund@tttt.daklak.gov.vn
IX TRUNG TÂM QL CTTĐT TỈNH
1 Phạm Thị Hồng Mong Phó Giám đốc trung tâm 0918145757 mongpth@tttt.daklak.gov.vn
         

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn