Góp ý văn bản dự thảo Góp ý văn bản dự thảo
STT
1 Góp ý dự thảo "Nghị quyết HĐND và Đề án Xây dựng Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành Đô thị thông minh giai đoạn 2018 – 2022 và tầm nhìn đến năm 2030" 01/09/2018 31/10/2021
2 Góp ý dự thảo "Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk" 01/09/2018 31/10/2021
3 Góp ý dự thảo "Kế hoạch Ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 đến 2020" 01/01/2016 31/10/2021
4 Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 31/10/2021
5 Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018 – 2020 01/01/2019 31/10/2021
6 Góp ý dự thảo "Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk" 01/09/2015 31/10/2021
7 Dự thảo Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh(iGate) 01/01/2018 31/10/2021
8 Dự thảo Quyết định Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk phiên bản 1.0 năm 2018 và Kế hoạch triển khai, duy trì năm 2019 01/01/2019 31/10/2021
9 Góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk 01/01/2019 31/10/2021
10 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 01/01/2019 31/10/2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn