Bài viết

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 86/QĐ-STTTT, ngày 02/7/2018 ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Thông tin và Truyền thông.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Additional information