Bài viết

Tập huấn kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 30/10, Văn phòng UBND tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tham dự lớp tập huấn có hơn 130 học viên là công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu An phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trong hai ngày, các học viên được tiếp thu, nghiên cứu các chuyên đề quan trọng như: Kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hướng dẫn triển khai sử dụng phần mềm iGate, iDesk, một cửa điện tử: motcua.daklak.gov.vn); thiết lập hồ sơ, sổ sách trong tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết, công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã về kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC ở địa phương; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, thống nhất về mặt nhận thức, hiểu rõ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Qua đó, nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải quyết TTHC của công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

Đại diện VNPT Đắk Lắk trình bày chuyên đề ứng dụng CNTT trong CCHC  tại lớp tập huấn

Được biết, trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh  tổ chức 03 lớp tập huấn về nội dung này.

Kim Bảo

 

Additional information