Bài viết

Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate)

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9210/UBND-KGVX về việc Liên thông tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến và phần mềm quản lý chuyên ngành với hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh (iGate).

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Đến nay, hệ thống iGate của tỉnh đã tích hợp được tất cả các bộ thủ tục hành chính của 19/19 Sở, ban, ngành cấp tỉnh và 15/15 UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng với 184/184 UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế Một cửa điện tử liên thông và tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến 100% ở mức độ 2, 40% ở mức độ 3 và 13% mức độ 4; các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trên hệ thống, bình quân khoảng 23.000 lượt hồ sơ/tháng, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, CCHC tại địa phương và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2018 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ quan, đơn vị dùng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến hoặc phần mềm của các Bộ, ngành triển khai, cụ thể: Phần mềm quản lý đất đai Vilis 2.0 đang triển khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường và hệ thống cơ quan trực thuộc cấp huyện, xã; Hệ thống quản lý cấp giấy phép lái xe và hệ thống quản lý phương tiện đang triển khai tại Sở Giao thông vận tải; Hệ  thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đang triển khai cho Sở Kế hoạch và Đầu tư… Việc sử dụng cùng lúc nhiều hệ thống phần mềm nhưng không kết nối được với nhau đã gây rất nhiều khó khăn, lãng phí.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Viễn thông Đắk Lắk khẩn trương thực hiện các giải pháp kỹ thuật, kết nối dữ liệu các hệ thống phần mềm dùng riêng của ngành với hệ thống iGate của tỉnh, đáp ứng việc công khai, minh bạch tiến độ xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp trên một hệ thống duy nhất.

Nội dung chi tiết tại đây

VTLý

Additional information