Bài viết

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 30/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa – Internrt

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Phó Trưởng ban; Ông Bùi Hồng Quý – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, làm Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và các doanh nghiệp tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu UBND tỉnh về cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế và xã hội số…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết tại đây

BBT

Additional information