Bài viết

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ

Ngày 02/11, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 99/TB-SNV tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Công chức, viên chức.

Ảnh minh họa

Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 4/12/2018. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: Đơn xin dự tuyển; Phiếu đăng ký Đề án thi tuyển; Thông báo phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền; Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2C-BNV/2008 (có xác nhận của cơ quan, đơn vị); Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định của Đảng hoặc của pháp luật; Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển; Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

Các cá nhân tham gia thi tuyển nộp 02 bộ hồ sơ tại Văn phòng Sở Nội vụ Đắk Lắk. Thời gian thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển ngày 11/12/2018. Thời gian thi viết ngày 26/12/2018, thi trình bày đề án ngày 22/02/2019.

Việc tổ chức thi tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Sở Nội vụ; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, làm tiền đề để xây dựng cơ chế sử dụng và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng bình đẳng, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Additional information