Bài viết

Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ:

Nguyễn Hoàng Giang

Giám đốc Sở
Điện thoại

- Cơ quan:

- Di động: 0934496789

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Tý

Phó Giám đốc Sở 

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.620.123

- Di động: 0905.460.121

Emaiil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ra Lan Trương Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.848.488

- Di động: 0914.586.911

Email

harlt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Văn Hiền

Điện thoại

Email

Phó Giám đốc Sở

- Cơ quan: 02623.818.018

- Di động: 0905.008.788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN PHÒNG SỞ

 

02623.860.010

Nguyễn Quang Cảnh

Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại

- Di động: 0905.059.977

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Đích

Điện thoại

Email

Phó Chánh VP Sở

- Di động: 0982047333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phan Xuân Thủy 

Phó Chánh VP Sở

Điện thoại - Di động: 0932578579
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nguyễn Thị Thuý Hà

Cán sự

Điện thoại

Di động: 0943.091.088

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Bá Thăng

Điện thoại

Email

Chuyên viên

Di động: 0946.578.789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Khánh Vân

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0917.438.855

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Thị Mỹ Anh

Điện thoại

Email

Chuyên viên

Di động: 0977.244.747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Thị Thuỷ

Cán sự

Điện thoại

Di động:  01222.619.175

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngô Thanh Dũng

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0905.305.179

Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0916.392.768

Y Sơm Ênuôl Nhân viên 
Điện thoại: Di động: 0856554747
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG CNTT

02623.557.888
Trần Xuân Tiệp Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 Di động: 0982.244.002

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Văn Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại  - Di động: 0942672799
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phạm Công Hiến

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0382.240.783

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Phạm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0912.565.588

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

PHÒNG TT-BC-XB
 

02623.610.123
Trần Ngọc Bổng Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 0905.658.775

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Hoàng Dưỡng Phó Trưởng phòng
Điện thoại

- Di động: 0914.179.079

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Vũ Ngọc Anh Quyên

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0914.225.511

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Trần Phạm Thiên Trang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0983.013.060

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Sự

Chuyên viên

  Di động: 0934808588
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG BC-VT

 

02623.817.889
Phạm Đức Nghị Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 0916.415.678

 

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Diệp Quốc Phú Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động 0917.506.879

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Xuân Quang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0987.309.307

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Ngô Xuân Hoà

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0946.522.999

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

PHÒNG KHTC

 

02623.860.009
   
Lê Viết Thắng Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Sơn Thành

Chuyên viên

Điện thoại

Di động:

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Minh Long Chuyên viên
Điện thoại - Di động: 0979326327
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lê Hữu Tường

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0932.577.577

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

THANH TRA SỞ
 

02623.817.899
Nguyễn Công Bẩy Chánh Thanh tra
Điện thoại

 

- Di động: 0914.092.695

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Trần Dũng Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại

 

- Di động: 0914.122.622

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Hoàng Minh Dương

Thanh tra viên

Điện thoại

Di động: 0904.365.162

EMai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nguyễn Diệu Linh

  Chuyên viên Thanh tra

Điện thoại  Đi động: 0934373537
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM CNTT&TT


 

02623.919.020
Võ Nguyễn Hoàng Nam Chuyên viên
Điện thoại:

- Cơ quan: 02623.919 020

- Di động: 0945.289 666

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Đình Chiểu Phó Giám đốc trung tâm
Điện thoại

- Cơ quan: 02623.842 699

- Di động: 0983.160.020

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

TRUNG TÂM QL CTTĐT TỈNH
 

02628.595.979
Võ Thành Long Giám đốc trung tâm
Điện thoai:

- Cơ quan: 02628.595.979

- Di động: 0913.435.047

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Phạm Thị Hồng Mong Phó Giám đốc trung tâm
Điện thoại

- Cơ quan: 02628.599.699

- Di động: 0918145757

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Additional information