Bài viết

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ

Sáng 08/8, Đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình – Ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ nhằm tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực thông tin truyền thông, tôn giáo. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo phòng chuyên môn trực thuộc các đơn vị, đại diện Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thời gian qua Sở đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật, thay thế và hủy bỏ 07 văn bản quy phạm pháp luật, không còn phù hợp. Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, Sở đã tổ chức nhiều hoạt động tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật trên nhiều lĩnh vực đến 15 đơn vị cấp huyện và 20 cơ quan, đơn vị cơ sở in, photocopy.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Tý báo cáo với Đoàn giám sát

Song song với công tác phổ biến, các phòng chuyên môn đã chủ động tham mưu giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý bằng văn bản đến các tổ chức, đơn vị thông qua việc ký kết các quy chế phối hợp, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Đối với công tác quản lý lĩnh vực Báo chí – Xuất bản, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tạo cơ chế thuận lợi cho đội ngũ báo chí tác nghiệp, thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng thông tin, quản lý các đơn vị in ấn – phát hành, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Tấn Chức báo cáo kết quả triển khai với Đoàn giám sát

Đối với lĩnh vực Tôn giáo, toàn tỉnh hiện có 604.525 tín đồ (chiếm 32% dân số), trong đó có trên 246.000 tín đồ là người dân tộc thiểu số (chủ yếu theo đạo Tin lành và Công giáo); 312 cơ sở thừa tự, 202 điểm nhóm của đạo Tin lành; 759 chức sắc và 371 nam, nữ tu sỹ đang sinh hoạt tại các cơ sở tôn giáo. Hiện nay, tình hình sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo ổn định, tuân thủ theo pháp luật và quy định của địa phương. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được triển khai rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Giáo hội các tôn giáo tiếp tục thực hiện chủ trương đối thoại, hợp tác với chính quyền trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời tăng cường các hoạt động củng cố, kiện toàn tổ chức của giáo hội, đào tạo, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chia tách, thành lập mới cơ sở tôn giáo, xây dựng, sửa chữa, cơi nới cơ sở thờ tự. Đại đa số chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, góp phần vào sự nghiệp chung của tỉnh theo hướng “Tốt đời đẹp đạo”. Đối với nhu cầu tôn giáo, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh đã giải quyết 88 hồ sơ về các lĩnh vực như xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, thuyên chuyển, bổ nhiệm, đi học, công nhận thành lập đơn vị cơ sở; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, tu sĩ nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, qua đó tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Thành viên Đoàn giám sát tham gia ý kiến

Để có cơ sở tham mưu Quốc hội về chính sách liên quan, thành viên trong Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị làm rõ thêm một số tồn tại cũng như đề xuất của đơn vị đối với từng lĩnh vực cụ thể như: công tác quản lý đối với nhà mạng, truyền thông mạng xã hội, quảng cáo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tôn giáo, hiệu quả các ấn phẩm báo chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bất cập của văn bản chính sách pháp luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động Tôn giáo....

Trưởng Đoàn giám sát đánh giá một số tồn tại trong việc áp dụng chính sách, pháp luật hiện nay

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phan Thanh Bình – Ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy  ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc các lĩnh vực góp phần điều hành có hiệu quả đối với vấn đề địa phương. Qua giải trình của các đơn vị tại buổi làm việc này, Đoàn đã ghi nhận được nhiều thông tin, nhất là tồn tại, hạn chế trong thực hiện các văn bản pháp luật, chính sách của nhà nước đối với thực tiễn. Đây sẽ là nội dung, cơ sở quan trọng để Đoàn báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật , nâng cao hiệu quả quản lý đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông và tôn giáo trong giai đoạn tới.

Kim Bảo

Additional information