Bài viết

Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ di động sản xuất video clip trong báo mạng điện tử

Trong 03 ngày (16-18/10), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng sử dụng công nghệ di động sản xuất video clip trong báo mạng điện tử” cho hơn 20 học viên là các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt, phổ biến một số kiến thức về kỹ năng làm báo đa phương tiện; ngôn ngữ xây dựng kịch bản và thực hiện tác phẩm báo chí đa phương tiện; những kiến thức cơ bản về cách quay và dựng video clip bằng điện thoại di động; kỹ năng sử dụng một số phần mềm biên tập, xử lý âm thanh, hình ảnh trên điện thoại di động để sản xuất các video clip trên báo mạng điện tử… Bên cạnh đó, học viên còn tiến hành đi thực tế và sử dụng điện thoại di động để tác nghiệp, sản xuất các video clip cho báo mạng điện tử.

Thông qua Lớp bồi dưỡng, học viên sẽ nắm bắt các kỹ năng làm báo đa phương tiện, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất tác phẩm báo chí. Đồng thời, đây còn là dịp để các học viên chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, kỹ thuật để sản xuất video clip có chất lượng cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền trên báo mạng điện tử, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Minh Huệ

Additional information