Bài viết

10 Năm Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng và phát triển

 

 Tròn là mốc thời gian đánh dấu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đi vào hoạt động. 10 năm ấy đã giúp cho một đơn vị sự nghiệp công lập từ con số không trở thành một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh nhà...

          10 năm trước…  

          Đó là ngày 01/11/2007, ngày mà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chính thức đi vào hoạt động. Khi đó, Trung tâm chỉ có vỏn vẹn 6 người, làm việc ở 2 phòng chuyên môn, tại một địa điểm được Sở Xây dựng cho mượn tại số 59, Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

   Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chủ yếu là thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng với đội ngũ nhân lực hiện có, gồm những người từ các cơ quan khác chuyển đến và sinh viên mới ra trường. Lúc đó, Trung tâm chỉ tập trung vào việc thực hiện công việc do Sở giao, thời gian còn lại chủ yếu là tự nghiên cứu để học việc.

     

     

 

 

 

 

        Trụ sở làm việc của Trung tâm khi mới đi vào hoạt động quá cũ mà chưa được cải tạo, công cụ và trang thiết bị làm việc còn nhiều thiếu thốn, lực lượng biên chế lại mỏng và thiếu kinh nghiệm. Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động với khó khăn chồng chất khó khăn.

         10 năm sau ngày hoạt động…    

         Đến nay, Trung tâm đã có Ban Giám đốc, 18 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc ở 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Số cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc ở Trung tâm tương đối trẻ, có tuổi đời trung bình là 34 tuổi.

Tập thể cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm CNTT&TT

 Với trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân lực, Trung tâm đã được Sở Thông tin và Truyền thông tin tưởng giao đảm nhiệm về an toàn thông tin, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó, phải kể đến là việc Quản trị, vận hành và bảo mật Hệ thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk; Quản trị và vận hành Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản - điều hành của tỉnh, Cổng thông tin Hành chính một cửa của Tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, Trang thông tin Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Trang thông tin điện tử của Sở thông tin và Truyền thông…

Viên chức Trung tâm CNTT&TT đang tác nghiệp và triển khai lớp tập huấn

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, Trung tâm đã tiếp cận, nghiên cứu và phát triển nhiều phần mềm, giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà bước đột phát là ứng dụng công nghệ Lifray Portal vào thiết kế cổng thông tin điện tử cho các cơ quan nhà nước.

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Từ chỗ không có nguồn thu Trung tâm đã đạt mức doanh thu .… tỷ vào năm 2016, đã có đóng góp cho ngân sách cho địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động.

Hàng năm, Trung tâm đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng và an toàn an ninh thông tin cho đội cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

 Với những thành tích của tập thể người lao động của Trung tâm đã đạt được trong suốt 10 năm qua mà tập thể và nhiều cá nhân đã được trao tặng nhiều Bằng khen các cấp.

Viên chức của Trung tâm CNTT&TT được Giám đốc Sở TT&TT khen thưởng năm 2016

10 năm tiếp theo…

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước là sẽ tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng. Trung tâm đã xác định trong 10 năm tiếp theo sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, xây dựng chiến lược để phát triển lâu dài; xây dựng thương hiệu; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Sở giao; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của dịch vụ sự nghiệp công; cải thiện mạnh mẽ về thu nhập cho người lao động; thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, đưa Trung tâm ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh nhà.

Hoàng Nam

 Tròn là mốc thời gian đánh dấu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đi vào hoạt động. 10 năm ấy đã giúp cho một đơn vị sự nghiệp công lập từ con số không trở thành một trong những đơn vị hàng đầu hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin của tỉnh nhà...

          10 năm trước…  

          Đó là ngày 01/11/2007, ngày mà Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chính thức đi vào hoạt động. Khi đó, Trung tâm chỉ có vỏn vẹn 6 người, làm việc ở 2 phòng chuyên môn, tại một địa điểm được Sở Xây dựng cho mượn tại số 59, Nơ Trang Long, Phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

   Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chủ yếu là thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng với đội ngũ nhân lực hiện có, gồm những người từ các cơ quan khác chuyển đến và sinh viên mới ra trường. Lúc đó, Trung tâm chỉ tập trung vào việc thực hiện công việc do Sở giao, thời gian còn lại chủ yếu là tự nghiên cứu để học việc.

     

     

 

 

 

 

        Trụ sở làm việc của Trung tâm khi mới đi vào hoạt động quá cũ mà chưa được cải tạo, công cụ và trang thiết bị làm việc còn nhiều thiếu thốn, lực lượng biên chế lại mỏng và thiếu kinh nghiệm. Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động với khó khăn chồng chất khó khăn.

         10 năm sau ngày hoạt động…    

         Đến nay, Trung tâm đã có Ban Giám đốc, 18 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc ở 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Số cán bộ, viên chức và người lao động đang làm việc ở Trung tâm tương đối trẻ, có tuổi đời trung bình là 34 tuổi.

Tập thể cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm CNTT&TT

 Với trình độ, năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ nhân lực, Trung tâm đã được Sở Thông tin và Truyền thông tin tưởng giao đảm nhiệm về an toàn thông tin, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó, phải kể đến là việc Quản trị, vận hành và bảo mật Hệ thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk; Quản trị và vận hành Hệ thống Phần mềm Quản lý văn bản - điều hành của tỉnh, Cổng thông tin Hành chính một cửa của Tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, Trang thông tin Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Trang thông tin điện tử của Sở thông tin và Truyền thông…

Viên chức Trung tâm CNTT&TT đang tác nghiệp và triển khai lớp tập huấn

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, Trung tâm đã tiếp cận, nghiên cứu và phát triển nhiều phần mềm, giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà bước đột phát là ứng dụng công nghệ Lifray Portal vào thiết kế cổng thông tin điện tử cho các cơ quan nhà nước.

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Từ chỗ không có nguồn thu Trung tâm đã đạt mức doanh thu .… tỷ vào năm 2016, đã có đóng góp cho ngân sách cho địa phương, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động.

Hàng năm, Trung tâm đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng và an toàn an ninh thông tin cho đội cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

 Với những thành tích của tập thể người lao động của Trung tâm đã đạt được trong suốt 10 năm qua mà tập thể và nhiều cá nhân đã được trao tặng nhiều Bằng khen các cấp.

Viên chức của Trung tâm CNTT&TT được Giám đốc Sở TT&TT khen thưởng năm 2016

10 năm tiếp theo…

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước là sẽ tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần của Nghị quyết TW6 (khóa XII) của Đảng. Trung tâm đã xác định trong 10 năm tiếp theo sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục giữ gìn truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy lợi thế, xây dựng chiến lược để phát triển lâu dài; xây dựng thương hiệu; thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Sở giao; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của dịch vụ sự nghiệp công; cải thiện mạnh mẽ về thu nhập cho người lao động; thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, đưa Trung tâm ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh nhà.

Hoàng Nam

Additional information