Bài viết

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông kỷ niệm 10 năm thành lập.

Chiều 01/11, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Tham dự buổi Lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức và các đối tác của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 01/11/2007 với chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về lĩnh vực công nghệ thông tin. Những ngày đầu mới thành lập, Trung tâm chỉ có 2 phòng với 6 nhân sự, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Qua quá trình hình thành và phát triển, đến nay Trung tâm đã có Ban Giám đốc, 18 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc ở 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Võ Nguyễn Hoàng Nam trình bày diễn văn kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Sở Thông tin và Truyền thông giao, Trung tâm đã đảm nhiệm về an toàn thông tin, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã như quản trị, vận hành và bảo mật Hệ thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk; quản trị và vận hành Hệ thống phần mềm quản lý văn bản - điều hành của tỉnh; Cổng thông tin Hành chính một cửa của tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk; Trang thông tin Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột; Trang thông tin điện tử của Sở thông tin và Truyền thông…

Trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng, Trung tâm đã tiếp cận, nghiên cứu và phát triển nhiều phần mềm, giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước mà bước đột phát là ứng dụng công nghệ Lifray Portal vào thiết kế Cổng thông tin điện tử cho các cơ quan nhà nước.

Hàng năm, Trung tâm đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và bồi dưỡng về kỹ năng sử dụng và an toàn an ninh thông tin cho đội cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

 Với những thành tích đạt được 10 năm qua, tập thể Trung tâm và cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường hợp tác, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Sở Thông tin và Truyền thông giao phó.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ra Lan Trương Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm qua 10 năm hình thành và phát triển, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn tới, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả, tích cực nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp về CNTT; các Phòng, Trung tâm thuộc Sở, các đối tác tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, hợp tác với Trung tâm để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Các cá nhân nhận Giấy khen.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã Quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Trung tâm 10 năm qua.

Thế Sự

Additional information