Bài viết

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với nhiều hoạt động quan trọng như: Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1945-10/3/2018), 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các ngày lễ lớn của tỉnh cũng như của đất nước.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và tiếp tục phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2018. Giám đốc Sở TT&TT phát động phong trào thi đua năm 2018 theo chủ đề: “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thu đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018

Additional information