Bài viết

Triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2018

Vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị cùng các thành viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017 công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới ngày càng nâng cao. Các Sở, ngành trong tỉnh bám sát hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đối ngoại được giao. Qua đó đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, vận động tài trợ, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.

Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh đánh giá công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được các cơ quan báo chí quan tâm dành nhiều thời lượng, phát huy được tính chủ động, phối hợp nhịp nhàng, gắn kết với ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Một số trang thông tin điện tử và bản tin của các Sở, ngành đã xây dựng nhiều nội dung tin, bài phong phú, ấn phẩm song ngữ quảng bá tiềm năng kinh tế -xã hội Đắk Lắk phục vụ nhu cầu tìm hiểu của các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Tý tham gia ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 10 Hội nghị báo cáo viên để thông tin kịp thời tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 420 buổi thông báo chính trị đến chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân khu vực biên giới với 2.063 lượt người tham gia.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Văn Bình tham gia ý kiến tại Hội nghị

Đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, các ngành đã phối hợp tổ chức tốt nhiều sự kiện thông qua buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, cuộc thi tìm hiểu, gặp mặt kiều bào tạo nền tảng thuận lợi trong việc ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như Cuộc thi “Thắm tình Việt –Lào”; Hội thi “Sắc màu ASEAN năm 2017”; giải bóng chuyền nam thanh niên Đắk Lắk với thanh niên Mondulkiri (Campuchia); Chương trình văn nghệ “Bài ca hữu nghị”…

Để tăng cường chất lượng của hoạt động đối ngoại, các đại biểu đã tập trung thảo luận thêm một số vấn đề: Sự phối hợp ban, ngành trong việc triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân; xã hội hóa hoạt động tuyên truyền về biển đảo; lồng ghép công tác thông tin đối ngoại với kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương; phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng tuyên truyền đối ngoại theo thỏa thuận ký kết với tỉnh; kinh phí tổ chức triển lãm Hoàng Sa - Trường Sa tại tuyến huyện; Kế hoạch đối ngoại khu vực biên giới, cửa khẩu; đối ngoại quốc phòng; tuyên truyền đối ngoại qua mạng xã hội…

Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đề nghị các Sở, ngành tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng đến cán bộ, nhân dân; phát huy sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại theo định hướng của Tỉnh ủy góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quan tâm bồi dưỡng lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Các địa phương quan tâm quảng bá hình ảnh, tiềm năng thông qua các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dự báo tình hình trong tỉnh và khu vực, kịp thời định hướng dư luận và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực cơ hội, thù địch; thành viên Ban Chỉ đạo chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, tham gia cuộc họp theo định kỳ.

Kim Bảo

Additional information