Bài viết

Góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh, số lượng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Văn hoá và Thông tin; Trưởng Đài, Phó Trưởng Đài của Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, số 08 Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột trước ngày 18/4/2018, đồng thời gửi tệp tin điện tử (file PDF) qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành.

Nội dung dự thảo xem tại đây

Additional information