Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam (28/8)

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam (28/8)

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Additional information