Căn cứ lập website tiếp thị liên kết

Ông Nguyễn Văn Hiệp muốn lập website tiếp thị liên kết và có tham khảo mô hình của tichluy.vn, putatu.com. Ông Hiệp hỏi, mô hình như trên là website thương mại điện tử bán hàng hay cung cấp dịch vụ thương mại điện tử? Ông cần thực hiện những thủ tục pháp lý gì?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Hiện tại các website: tichluy.com và putatu.com chưa làm thủ tục đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương. Do đó, đề nghị ông cung cấp thông tin chi tiết về mô hình hoạt động của hai website trên để Bộ Công Thương có căn cứ trả lời cụ thể.

Về việc thiết lập website, ông có thể tham khảo quy định về quản lý website thương mại điện tử bán hàng và quản lý website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Mục I, II Chương IV của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Theo chinhphu.vn

Additional information