Bộ TT&TT hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019

Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10924/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai theo đúng quy định.

BBT

Additional information