Thông báo về việc tiếp nhận công chức năm 2019

Căn cứ yêu cầu về công tác cán bộ, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk thông báo về việc tiếp nhận công chức công tác năm 2019 như sau: 

1. Số lượng: 01 người

2. Điều kiện tiếp nhận công chức:

- Là công chức đang giữ ngạch Chuyên viên trở lên;

- Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên về chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Kế toán, Kiểm toán nhà nước, Luật kinh tế;

-  Có quá trình, kinh nghiệm công tác quản lý lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc Kế toán, Kiểm toán nhà nước, kinh tế;

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài;

- Tuổi đời dưới 40;

- Yêu cầu: Có sức khỏe tốt, yêu nghề, tự tin, chủ động, sáng tạo, năng động, nhiệt huyết;

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng.

3. Vị trí tiếp nhận: Đảm nhiệm vị trí việc làm Quản lý Công nghệ thông tin hoặc Quản lý Kế hoạch tài chính.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

 

 

Additional information