Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 8/8, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tý- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tý- Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 3 năm qua, Đảng ủy Sở TT&TT đã tích cực chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, từ đó tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi dần vào cuộc sống; nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từng bước được nâng cao; việc đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đông đảo đảng viên và quần chúng trong cơ quan tự giác học tập và đăng ký làm theo Bác.  

Bên cạnh đó, việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc. Các cá nhân trong cấp ủy gương mẫu thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền và các đoàn thể về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác được tăng cường.

Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Sở TT&TT còn tồn tại một số hạn chế như: hình thức triển khai học tập các chuyên đề còn đơn điệu, số lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề từ các chi bộ chưa nhiều, hình thức chưa phong phú; vai trò của các tổ chức đoàn thể chưa thực sự rõ nét trong việc tham gia đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; việc đăng ký làm theo của một số đảng viên, quần chúng còn chưa cụ thể, chưa sát thực với nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Trần Văn Hiền – Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW trong thời gian tới, Đảng bộ Sở TT&TT tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị vào nghị quyết hàng tháng để chỉ đạo các chi bộ thực hiện; kịp thời giới thiệu các chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên, làm cho đảng viên và quần chúng xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hàng ngày;  gắn việc học tập và làm theo Bác với việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nội dung cam kết, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trong Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo của đảng viên và quần chúng; kịp thời tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Hụê – Tuấn Hải

 

Additional information