Thông cáo báo chí về Ngày hội hiến máu nhân đạo vào lúc 8h00 ngày 24/8/2019

Thông cáo báo chí về Ngày hội hiến máu nhân đạo vào lúc 8h00 ngày 24/8/2019

File đính kèm.

Additional information