Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC SỞ

 

 

Nguyễn Ngọc Tý

Phó Giám đốc Sở phụ trách

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.620.123

- Di động: 0905.460.121

EMaiil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ra Lan Trương Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.848.488

- Di động: 0914.586.911

EMail

harlt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Văn Hiền

Điện thoại

EMail

Phó Giám đốc Sở

- Cơ quan: 02623.818.018

- Di động: 0905.008.788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN PHÒNG SỞ

 

02623.860.010

Nguyễn Quang Cảnh

Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại

- Di động: 0905.059.977

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Đích

EMail

Phó Chánh VP Sở

- Di động: 0982947333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thuý Hà

Cán sự

Điện thoại

Di động: 0943.091.088

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Bá Thăng

 

EMail

Chuyên viên

Di động: 0946.578.789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Khánh Vân

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0917.438.855

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Thị Mỹ Anh

Điện thoại

EMail

Chuyên viên

Di động: 0977.244.747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Thị Thuỷ

Cán sự

Điện thoại

Di động:  01222.619.175

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Kiều Trang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0935.418.080

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Ngô Thanh Dũng

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0905.305.179

   
Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0916.392.768

   

PHÒNG CNTT

02623.557.888
   
Hà Văn Dũng Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 0942.672.799

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Trần Xuân Tiệp Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 Di động: 0982.244.002

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Bùi Minh Long

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0979.326.327

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Phạm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0912.565.588

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

PHÒNG TT-BC-XB
 

02623.610.123
Trần Ngọc Bổng Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 0905.658.775

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Hoàng Dưỡng Phó Trưởng phòng
Điện thoại

- Di động: 0914.179.079

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Vũ Ngọc Anh Quyên

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0914.225.511

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Trần Phạm Thiên Trang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0983.013.060

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

PHÒNG BCVT

 

02623.817.889
Phạm Đức Nghị Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 0916.415.678

 

EMail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Diệp Quốc Phú Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động 0934.786.679

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Võ Xuân Quang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0987.309.307

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Ngô Xuân Hoà

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0946.522.999

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

PHÒNG KHTC

 

02623.860.009
Nguyễn Công Bẩy Trưởng phòng
Điện thoại

- Di động: 0914092969

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lê Viết Thắng Phó Trưởng phòng
Điện thoại

 

- Di động: 

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Sơn Thành

Chuyên viên

Điện thoại

Di động:

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Lê Hữu Tường

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0932.577.577

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

THANH TRA SỞ
 

02623.817.899
Phan Xuân Thuỷ Chánh Thanh tra
Điện thoại

 

- Di động: 0932.578.579

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Trần Dũng Phó Chánh Thanh tra
Điện thoại

 

- Di động: 0914.122.622

EMail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Hoàng Minh Dương

Thanh tra viên

Điện thoại

Di động: 0904.365.162

EMai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nguyễn Diệu Linh

  Chuyên viên Thanh tra

Điện thoại  Đi động: 0934373537
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM CNTT&TT


 

02623.919.020
Võ Nguyễn Hoàng Nam Giám đốc
Điện thoại:

- Cơ quan: 02623.919 020

- Di động: 0945.289 666

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Nguyễn Đình Chiểu Phó Giám đốc
Điện thoại

- Cơ quan: 02623.842 699

- Di động: 0983.160.020

EMail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

TRUNG TÂM QL CTTĐT TỈNH
 

02628.595.979
Võ Thành Long Giám đốc
Điện thoai:

- Cơ quan: 02628.595.979

- Di động: 0913.435.047

Mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
Phạm Thị Hồng Mong Phó Giám đốc
Điện thoại

- Cơ quan: 02628.599.699

- Di động: 0935.347.979

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information