Sơ đồ, cơ cấu tổ chức

 

BAN GIÁM ĐỐC SỞ:

Nguyễn Hoàng Giang

Giám đốc Sở

Điện thoại

- Cơ quan:

- Di động: 0934496789

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Tý

Phó Giám đốc Sở 

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.620.123

- Di động: 0905.460.121

Emaiil

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ra Lan Trương Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.848.488

- Di động: 0914.586.911

Email

harlt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Văn Hiền

Điện thoại

Email

Phó Giám đốc Sở

- Cơ quan: 02623.818.018

- Di động: 0905.008.788

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN PHÒNG SỞ

 

02623.860.010

Nguyễn Quang Cảnh

Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại

- Di động: 0905.059.977

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Bá Thăng

Chuyên viên

Điện thoại

- Di động: 0946.578789

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Thị Thuý Hà

Cán sự

Điện thoại

Di động: 0943.091.088

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hoàng Minh Dương

Điện thoại

Email

Chuyên viên

Di động: 0904365162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lê Thị Khánh Vân

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0917.438.855

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đào Thị Vân Anh

Chuyên viên

 

Điện thoại

Di động: 0935173741

 

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Võ Thị Mỹ Anh

Điện thoại

Email

Chuyên viên

Di động: 0977.244.747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn Thị Thuỷ

Cán sự

Điện thoại

Di động:  01222.619.175

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngô Thanh Dũng

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0905.305.179

Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Nhân viên Lái xe

Điện thoại

Di động: 0916.392.768

Y Sơm Ênuôl

Nhân viên 

Điện thoại:

Di động: 0856554747

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG CNTT

02623.557.888

Trần Xuân Tiệp

Phó Trưởng phòng

Điện thoại

 Di động: 0982.244.002

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà Văn Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại 

- Di động: 0942672799

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Công Hiến

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0382.240.783

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phạm Thị Linh Nhâm

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0912.565.588

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PHÒNG TT-BC-XB
 

02623.610.123

Trần Ngọc Bổng

Trưởng phòng

Điện thoại

 

- Di động: 0905.658.775

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Hoàng Dưỡng

Phó Trưởng phòng

Điện thoại

- Di động: 0914.179.079

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vũ Ngọc Anh Quyên

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0914.225.511

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Trần Phạm Thiên Trang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0983.013.060

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Huỳnh Sự

Chuyên viên

 

Di động: 0934808588

Email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG BC-VT

 

02623.817.889

Phạm Đức Nghị

Trưởng phòng

Điện thoại

 

- Di động: 0916.415.678

 

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Diệp Quốc Phú

Phó Trưởng phòng

Điện thoại

 

- Di động 0917.506.879

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Võ Xuân Quang

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0987.309.307

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Ngô Xuân Hoà

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0946.522.999

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

PHÒNG KHTC

 

02623.860.009

 

 

Lê Viết Thắng

Phó Trưởng phòng

Điện thoại

 

- Di động: 

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Ngọc Đích

 

Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại

Di động: 0982047333

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Sơn Thành

Chuyên viên

Điện thoại

Di động: 0905003737

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bùi Minh Long

Chuyên viên

Điện thoại

- Di động: 0979326327

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

THANH TRA SỞ
 

02623.817.899

Nguyễn Công Bẩy

Chánh Thanh tra

Điện thoại

 

- Di động: 0914.092.695

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Trần Dũng

Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại

 

- Di động: 0914.122.622

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Lê Hữu Tường

 Chuyên viên Thanh tra

Điện thoại

 Di động: 0932.577.577

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM CNTT&TT


 

02623.919.020

Võ Nguyễn Hoàng Nam

Chuyên viên

Điện thoại:

- Cơ quan: 02623.919 020

- Di động: 0945.289 666

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nguyễn Đình Chiểu

Phó Giám đốc trung tâm

Điện thoại

- Cơ quan: 02623.842 699

- Di động: 0983.160.020

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phan Xuân Thủy

 

Phó Giám đốc

Điện thoại

 

- Di động: 0932578579

Email

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

TRUNG TÂM QL CTTĐT TỈNH
 

02628.595.979

Võ Thành Long

Giám đốc trung tâm

Điện thoai:

- Cơ quan: 02628.595.979

- Di động: 0913.435.047

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Phạm Thị Hồng Mong

Phó Giám đốc trung tâm

Điện thoại

- Cơ quan: 02628.599.699

- Di động: 0918145757

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Additional information