ATTT sau 5 năm thực hiện Quyết đinh 63/2010/QĐ-TTg

Sau 5 năm triển khai Quyết định 63/2010/QĐ-TTg “hầu hết các mục tiêu phát triển đặt ra đến năm 2015 vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn, còn bị động trong nhiều trường hợp, chưa ứng phó kịp thời sự cố, một số vụ tấn công gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tổ chức”.
 
 

 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Giang Phạm

Internet ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của nước ta. Từ đó, việc đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) cũng trở thành nhiệm vụ quan trọng trong xu hướng phát triển. Ngày 13/1/2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020 với mục tiêu: Đảm bảo an toàn và hạ tầng mạng thông tin đạt trình độ quốc tế; Đảm bảo an toàn cho dữ liệu và ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và toàn xã hội; Phát triển nhân lực và nâng cao nhận thức xã hội về ATTT; Môi trường pháp lý về an toàn thông tin; Khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng các sản phẩm nội địa về ATTT.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 13/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định trong việc đảm bảo ATTT, để đánh giá chặng đường 5 năm, ngày 29/5/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 63 về Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin quốc gia.

Đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 63 của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhận định:  

1. Về hành lang pháp lý, Bộ TTTT đã chủ trì soạn thảo dự thảo Luật An toàn thông tin (ATTT) đã được trình lên Quốc hội. Ngày 24/6/2015, dự thảo Luật sẽ được thảo luận tại hội trường Quốc hội kỳ họp thứ 9 và dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội vào cuối năm 2015. Ngoài ra, đã ban hành nhiều chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...

2. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy: hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về ATTT ở Trung ương được kiện toàn và đi vào hoạt động, Cục ATTT, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia trực thuộc Bộ TTTT, Cục an ninh mạng thuộc Bộ Công an; Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã và một số đơn vị chức năng liên quan trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập mới hoặc được nâng cấp.

3. Về phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin, đã có nhiều trường mở ngành ATTT ở bậc đại học và cao học. Bộ cùng các cơ quan, cơ sở đào tạo đã triển khai thực hiện Đề án đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực an toàn an ninh thông tin theo Quyết định 99/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2014, đã có tổng cộng 1.500 lượt kỹ sư chuyên ngành ATTT tốt nghiệp; 3/8 cơ sở đào tạo trọng điểm về ATTT

4. Về tăng cường hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đã đầu tư đưa vào sử dụng một số hệ thống giám sát mạng; một số sản phẩm ATTT của doanh nghiệp Việt được sử dụng khá rộng rãi.

5. Về tuyên truyền nâng cao nhận thức, đã tổ chức nhiều hoạt động như: Ngày ATTT Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết về ATTT đến 2020.

6. Về hợp tác quốc tế, tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Việt Nam là thành viên sáng lập Diễn đàn toàn cầu các chuyên gia an ninh mạng tại Hội nghị toàn cầu về không gian mạng tháng 4/2015 tại La Hay (Hà Lan).  

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhận định, sau 5 năm triển khai Quyết định 63, “hầu hết các mục tiêu phát triển đặt ra đến năm 2015 vẫn chưa được thực hiện một cách trọn vẹn, còn bị động trong nhiều trường hợp, chưa ứng phó kịp thời sự cố, một số vụ tấn công gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tổ chức”.

Đến năm 2014 Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao trên thế giới, ước tính vào khoảng 66%. Hơn 60% các cơ quan, tổ chức của Việt Nam không có khả năng ghi nhận, cảnh báo hành vi dò quyết, thử tấn công nhằm vào hệ thống thông tin của mình. 50% các cơ quan, tổ chức không có quy trình thao tác chuẩn để phản hồi, ngay cả khi đã phát hiện bị tấn công.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATTT đã trình bày dự thảo Kế hoạch đảm bảo ATTT quốc gia giai đoạn 2016-2020 với các "trụ cột" là: Môi trường pháp lý; Tổ chức, bộ máy, nguồn nhân lực; Hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Hợp tác quốc tế; Thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ ATTT Việt Nam. Kế hoạch đảm bảo ATTT quốc gia giai đoạn 2016-2020 nhằm đáp ứng mục tiêu: Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin quốc gia, chủ động, sẵn sàng đối phó, ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng; Xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Trên cơ sở đó, dự thảo Kế hoạch bảo đảm ATTT quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đặt mục tiêu tổng thể là: Nâng cao năng lực bảo đảm ATTT quốc gia; chủ động, sẵn sàng đối phó, ngăn chặn và giảm thiếu các nguy cơ, đe dọa mất ATTT trên mạng; xây dựng môi trường an toàn, tin cậy, qua đó, thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần bảo đảm quốc phòng và an ninh.

 

Theo Tapchi CNTT&TT

Additional information