Tập huấn bối dưỡng nghiệp vụ truyền thông giảm nghèo về thông tin

Trong 3 ngày từ  17/10 -19/10/2017; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  đã mở lớp Tập huấn bối dưỡng nghiệp vụ truyền thông giảm nghèo về thông tin cho cán bộ cơ sở năm 2017.

Giảng viên truyền đạt các chuyên đề tại lớp

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 học viên là cán bộ Đoàn thể chính trị - xã hội, các xã, phường, thị trấn, trưởng các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn về hỗ trợ Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Sở TTTT sẽ triển khai các nội dung như: Vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin - truyền thông ở cơ sở trong việc tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Các hình thức thông tin thường sử dụng ở cơ sở; Nghiệp vụ cơ bản về viết tin, bài và phương pháp xác định đề tài; Giới thiệu phương pháp viết bài về gương người tốt, việc tốt; Một số vấn đề chế độ chính sách của cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở.

Các học viên tham gia lớp học và tham gia thảo luận các nội dung chương trình

Sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân, đặc biệt là nhu cầu thông tin đối với bà con vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Hồng Mong

Additional information