Hội nghị tập huấn Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Chiều 22/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, người phát ngôn của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nghị định số 09/2017/NĐ-CP gồm 3 Chương, 12 Điều quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2017 và bãi bỏ các quy định của Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg, ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 09/2017/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó tập trung vào các vấn đề như: tổng quan về báo chí; dự báo về xu hướng phát triển báo chí trên thế giới và Việt Nam; các quy định của pháp luật liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy định về trách nhiệm công khai thông tin của cơ quan nhà nước; quy định về giới hạn thông tin của cơ quan báo chí; kỹ năng tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí.

Ông Lưu Đình Phúc – Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt thông tin tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trong quá trình thu thập, nắm bắt và xử lý thông tin, qua đó phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP của địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin cho báo chí có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, kịp thời; một số người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước còn bỡ ngỡ, lúng túng khi phát ngôn, tiếp xúc với báo chí; tình trạng né tránh hoặc từ chối các cuộc tiếp xúc khi phóng viên đặt vấn đề, hẹn lịch làm việc, phỏng vấn còn diễn ra; một số cơ quan, đơn vị còn chưa chủ động, kịp thời thông tin cho báo chí khi xảy ra sự kiện, vấn đề quan trọng… đã gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin chính thống của các cơ quan báo chí và người dân.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo và người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu và triển khai hiệu quả Nghị định số 09/2017/NĐ-CP; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin, tăng cường hiệu quả phát ngôn cho báo chí trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao hình ảnh của tỉnh và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.

Minh Huệ

Additional information