Triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 47

UBND tỉnh vừa có Công văn số 9361/UBND-KGVX, ngày 23/11/2017 về việc triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 trên địa bàn tỉnh.

Xem nội dung tại đây

 

Additional information