Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều 4/1, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, lãnh đạo Sở, ngành, Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, trong năm 2017, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành đã có nhiều chuyển biến tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành kinh doanh thuận lợi, hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh, ngành đề ra. Đến nay, hạ tầng mạng bưu chính và chuyển phát có tổng số 219 điểm phục vụ; có 132/141 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động bưu chính năm đạt khoảng 38 tỷ đồng, nộp cho ngân sách địa phương đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, làm tốt công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị và nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các loại hình dịch vụ ngày càng phong phú, chất lượng dịch vụ đảm bảo và ngày càng được nâng cao. Dịch vụ Internet băng thông rộng và truyền hình theo phương thức truyền hình giao thức Internet (IPTV) đã được đầu tư phát triển rộng khắp. Có 100% UBND cấp xã đã có Internet băng thông rộng và từng bước chuyển dần sang cáp quang (FTTH). Dịch vụ 3G, 4G được các doanh nghiệp tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng và phạm vi phục vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tý – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực CNTT được quan tâm đầu tư về hạ tầng và triển khai ứng dụng vào hoạt động công vụ, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh có 81 đơn vị sử dụng với trên 13.200 tài khoản; phần mềm quản lý văn bản đã triển khai tại 24 đơn vị sở, ban, ngành và 15/15 UBND cấp huyện, đã kết nối liên thông giữa các cơ quan và liên thông với Văn phòng Chính phủ; 100% sở, ban, ngành có ứng dụng mạng nội bộ (LAN), có kết nối  Internet. Đối với cơ quan Đảng có hệ thống mạng chuyên dụng kết nối Tỉnh ủy đến 15 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và đến 105 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 19/19 đơn vị cấp sở, ngành đã có Trang thông tin điện tử. Ngoài ra trong năm 2017, Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông đã được triển khai tại 218 đơn vị. Hiện tại trên hệ thống đã cung cấp 1.099 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 2; có 466 TTHC được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua mạng, bao gồm: 434 TTHC được cung cấp mức độ 3; 32 TTHC được cung cấp mức độ 4. Mô hình điểm xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành Thành phố thông minh giai đoạn 2018 – 2021 và tầm nhìn 2025 cơ bản đã bắt đầu triển khai áp dụng chính thức đối với một số thủ tục đơn giản.

Ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với lĩnh vực Thông tin – Báo chí - Xuất bản được quan tâm triển khai thông qua Hội nghị giao ban định kỳ nhằm định hướng cho các cơ quan báo chí tuyên truyền các sự kiện quan trọng và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tác nghiệp thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các đơn vị tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của ngành Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị  Sở cần tập trung nguồn lực triển khai các đề án lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2015-2020; Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến 2020; Xây dựng chính quyền điện tử; Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet; Tham mưu thúc đẩy về hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4 theo lộ trình Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; Triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực số, chữ ký số trong cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo các giao dịch điện tử trên môi trường mạng.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào năm 2016 cho tập thể Đài Truyền thanh –Truyền hình thành phố Buôn Ma Thuột và Bằng khen cho 2 tập thể. Sở Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Kim Bảo

Additional information