Khối thi đua Văn hóa – Xã hội triển khai phong trào thi đua năm 2018

Chiều 01/3, Sở Khoa học và Công nghệ - Khối trưởng Khối thi đua số 6 (Văn hóa – Xã hội) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phong trào thi đua toàn Khối năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện đơn vị thành viên gồm: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, các đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành kịp thời, hiệu quả; thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; triển khai tinh giản biên chế hoàn thành theo kế hoạch đề ra; thường xuyên duy trì hoạt động Hệ thống thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông; nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật…

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vương Hữu Nhi phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong Khối còn tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đoàn thể; triển khai hiệu quả các phong trào, giao ước thi đua; tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kết nghĩa với buôn đồng bào dân tộc và vận động, giúp đỡ bà con đẩy mạnh sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, các đơn vị tiếp tục thực hiện giao ước thi đua với những nội dung cơ bản như: các cơ quan trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; tham mưu các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến lĩnh vực đơn vị phụ trách đảm bảo chất lượng; có các đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trao Cờ luân lưu Khối trưởng năm 2018 cho lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hội nghị đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2017 cho Sở Giáo dục và Đào tạo; tặng Bằng khen năm 2017 cho 4 đơn vị gồm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Năm 2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ là Khối trưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo là Khối phó Khối thi đua số 6.

Minh Huệ

Additional information