Thủ tục sửa chữa thay thế

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
1.Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi... Viết bởi ysom 207
2. Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung Viết bởi ysom 145
3. Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Viết bởi ysom 131
4. Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn ... Viết bởi ysom 126
5. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Viết bởi ysom 133
6. Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Viết bởi ysom 138
7. Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Viết bởi ysom 143
8. Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Viết bởi ysom 178
9. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Viết bởi ysom 147
10. Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet Viết bởi ysom 139

Additional information