Danh sách người phát ngôn của Sở TT&TT

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hoàng Giang

Giám đốc Sở

0934496789

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Additional information