Trang 1 / 3

Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

Thông báo

Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016

Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2016

Download

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2016

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2016

Download

Giấy mời

Giấy mời tổng kết ngành Thông tin Truyền thông năm 2016

Giấy mời tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016

Download

Báo cáo năm

Báo cáo tổng kết năm 2016

Báo cáo tổng kết năm 2016

Download

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2015

Download

Giấy mời

Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2015

Download

Dự thảo

BÁO CÁO

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015  và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Download

372/STTTT-VP, ngày 16/7/2015

Công văn

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015)

Download

Dự thảo

Bảng tổng hợp

Theo dõi thực hiện chế độ báo cáo của Khối Đài TT-TH cấp huyện 6 tháng đầu năm 2015

Download

Dự thảo

Bảng tổng hợp

Theo dõi thực hiện chế độ báo cáo của Khối Phòng VHTT cấp huyện 6 tháng đầu năm 2015

Download

Additional information