Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

35/2016/TT-BTTTT

Thông tư quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Thông tư quy định về báo cáo nghiệp vụ bưu chính

Download

/STTTT-BCVT

Triển khai thông tư 35 của BTTTT

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo  nghiệp vụ bưu chính.

Download

Additional information