Trang 1 / 6

Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

BC

báo cáo đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hoàn thiện báo cáo, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Download

Công văn

Công văn đăng ký cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức và cá nhân

Công văn số 132/STTTT-CNTT ngày 26/02/2018 đăng ký cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức và cá nhân

Download

Tài liệu Hội nghị

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a/NQ-CP)

Tài liệu Hội nghị triển khai ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử (Nghị quyết 36a/NQ-CP); Thời gian: 8h00, ngày 24/01/2018

Download

DT

Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Download

KS

Khảo sát hiện trang và nhu cầu MSO

Khảo sát hiện trang và nhu cầu MSO

Download

TT

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT quy đinh chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ lên Cổng TTĐT và Trang TTĐT

Download

HD

Cảnh báo lỗ hổng Intel và HP

Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng máy Chip Intel và một số máy HP

Download

KS

Biễu mẫu khảo sát

Khảo sát thông tin phục vụ triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông.

Download

CV

Cảnh báo Shadow Brokers

Cảnh báo về phương thức tấn công của Shadow Brokers.

Download

308/STTTT-CNTT

v/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

v/v góp ý dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk (Tải bản đầy đủ góp ý dự thảo tại đây)

Download

Additional information