Trang 1 / 3

Số hiệu

Tên văn bản

Trích yếu

Tải về

TT

Thông tư 43/2016/TT-BTTTT

Thông tư 43/2016/TT-BTTTT ban hành danh mục các sản phẩm nội dung số.

Download

Quyết định số 38/QĐ-UBND

Quyết định

Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Download

CV

Công văn mở khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, công tác an toàn thông tin mạng và các vấn đề về thông tin, xử lý thông tin” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Mở khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, công tác an toàn thông tin mạng và các vấn đề về thông tin, xử lý thông tin” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Download

CV

Công văn góp ý dự thảo ứng dụng CNTT năm 2017

Công văn v/v góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Download

Quyết định 46/2014/QĐ-UBND

Quy định về ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước

Download

08/2014/QĐ-UBND

Quyết định

V/v ban hành Quy chế sử dụng Email công vụ tỉnh Đắk Lắk.

Download

1/2014/TT-BTTTT

Thông tư

Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Download

2/2011/TT-BTTTT

Thông tư

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Download

31/2011/TT-BTTTT

Thông tư

Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy

Download

30/2011/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Download

Additional information