THÔNG TIN LIÊN HỆ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thành viên Ban Biên Tập Trang thông tin điện tử SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

1. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở - Trưởng Ban Biên tập;

2. Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở -  Phó Trưởng Ban Biên tập;

3. Ông Nguyễn Quang Cảnh - Chánh Văn phòng Sở - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Bá Thăng - Chuyên viên Văn phòng Sở - Thành viên;

5. Bà Phùng Thị Thơm - Trưởng phòng Ứng dụng - Bảo mật, TTCNTT&TT - Kỹ thuật viên quản trị mạng - Thành viên

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn