14 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chuyển nhượng máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
2 Đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
3 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
4 - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
5 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
6 Cấp phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
7 Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
8 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
9 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
10 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
11 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
12 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
13 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
14 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn