Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép họp báo
Cơ quan thực hiện Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   Bước 2: Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (“Một cửa”) tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

    - Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả;

    - Nếu không đầy đủ thì trả lại và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

   Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn:

     - Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chấp thuận họp báo;

     - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ; Lễ theo quy định).

   + Buổi sáng: 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

   + Buổi chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 phút.
Cách thức thực hiện

   -  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: Số 08 Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột.

   - Gửi qua đường Bưu điện (Lưu ý: Các hồ sơ gửi qua đường Bưu điện sẽ được Bộ phận “Một cửa” thông báo tính hợp lệ của hồ sơ tại Sở trong vòng 10 ngày. Quá thời hạn trên, nếu công dân, tổ chức không đến liên hệ nộp trực tiếp thì hồ sơ sẽ được chuyển lưu trữ trong thời hạn 01 tháng. Quá thời hạn này hồ sơ sẽ không còn giá trị).

   - Nộp qua mạng internet: Truy cập Website của Sở tại mục “NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”.
Thành phần hồ sơ

-  Đơn xin phép họp báo, gồm có:

  + Mục đích;

  + Nội dung họp báo;

  + Thời gian địa điểm;

  + Người chủ trì;

  + Thành phần khách mời.

   - Hai (02) thư mời gửi Sở Thông tin và Truyền thông đến tham dự buổi họp báo;

   - Giấy chứng nhận pháp nhân (bản sao y);

   - Thông cáo báo chí.

Số lượng hồ sơ 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo (trường hợp từ chối, Sở có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do).
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí Chưa quy định.
Điều kiện thực hiện

-  Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí:

  +  Tổ chức ở Trung ương thông báo cho Bộ Văn hóa - Thông tin (Cục Báo chí);

  +  Tổ chức, công dân ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Văn hóa - Thông tin);

Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

  -  Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

  -  Bộ Văn hóa - Thông tin, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền không chấp nhận hoặc đình chỉ cuộc họp báo nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo vi phạm Điều 10 Luật Báo chí, Điều 5 Nghị định này.

   - Cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam muốn họp báo phải tuân theo các quy định về hoạt động báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

(Quy định tại Điều 19, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP).
Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận cho phép họp báo hoặc văn bản nêu rõ lý do từ chối chấp thuận.

(Quy định tại Khoản 2, Điều 19, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP).
Mẫu đơn, tờ khai Đơn xin phép họp báo ( Mẫu đơn tạm thời).
Căn cứ pháp lý

  - Luật Báo chí, ngày 28 tháng 12 năm 1989;

  - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

  - Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.
File đính kèm

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn