49 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
12 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
13 Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
14 Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
15 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
16 Cấp lại phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
17 Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Báo chí
20 Cấp giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn