49 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
22 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
23 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
24 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
25 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Bưu chính
26 Chuyển nhượng máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
27 Đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
28 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
29 - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh
30 Cấp lại giấy phép hoạt động in Sở thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk Xuất bản, In và Phát thanh

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở

Địa chỉ : 08 Lý Thái Tổ - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 02623 86 00 10 - Fax: 02623 86 00 08

Email:stttt@tttt.daklak.gov.vn